Dokumentacje i specyfikacje techniczne
DATASHEET

Zbiór informacji w formie dokumentów PDF o rozwiązaniach bezpieczeństwa Hillstone Networks

Specyfikacje modeli: E-series

Hillstone E-PRO Series Next-Generation Firewall

Hillstone E-1000 Series Next-Generation Firewall

Hillstone E-2000 Series Next-Generation Firewall

Hillstone E-3000 Series Next-Generation Firewall

Hillstone E-5000 Series Next-Generation Firewall

Hillstone E-6000 Series Next-Generation Firewall

Specyfikacje modeli: A-series (z akceleracja SSL)

Hillstone A-Series Next-Generation Firewall

Specyfikacje inteligentnych modeli: T-series

Hillstone T-Series Next-Generation Firewall

Specyfikacje modeli dla Data Center: X-series

Hillstone E-7180 Series Next-Generation Firewall

Hillstone X-8180 Series Next-Generation Firewall

Hillstone E-9180 Series Next-Generation Firewall

Hillstone X-10800 Series Next-Generation Firewall

Specyfikacje maszyn virtalnych Hillstone: Virtual Next-Generation Firewall

Hillstone CloudEdge: Virtual NGFW

Mikrosegmentacja CloudHive

Specyfikacje modeli: S-series Network Intrusion Prevention System (NIPS)

Hillstone S-Series
NIPS

Specyfikacje modeli: I-Series sBDS (Server Breach Detection System)

Hillstone I-Series (Server Breach Detection System)

Specyfikacje systemów centralnego zarządzania HSM i zbierania logów HSA

Hillstone CloudView (cenrtalne zarządzanie)

Hillstone HSM (serwer do centralnego zarządzania)

Hillstone HSM (zarządzanie SD-WAN)

Hillstone HSA (centralny serwer log)

Hillstone SD-WAN Edge Security

Specyfikacje systemów SIEM (XDR) 

Hillstone Networks AI-Driven XDR (SIEM)

iSource Extended Detection and Response (XDR)