Centralny system oparty na
chmurze do zarządzania bezpieczeństwem
i analizy Hillstone CloudView (bezpłatny)

Łączy i monitoruje ekosystem do którego możesz mieć
dostęp przez komputer lub wygodnie z aplikacji na telefon

0005177_hillstone-cloudview_560

Scentralizowane monitorowanie w czasie rzeczywistym (bezpłatne)

Hillstone CloudView to oparta na chmurze platforma do zarządzania bezpieczeństwem i analizy, która zapewnia usługi bezpieczeństwa SaaS w zaporach nowej generacji Hillstone E-Series (NGFW), inteligentnych zaporach nowej generacji z serii T (iNGFW), systemie zapobiegania włamaniom sieciowym serii I (NIPS) i Hillstone Virtual NGFW CloudEdge. Integruje cały ekosystem Hillstone Networks

CloudView to platforma do wizalizacji zdarzeń dl urządzeń Hillstone

Pełna widoczność na urządzeniach stacjonarnych i moblinych

Usługa Hillstone CloudView umożliwia administratorom bezpieczeństwa podejmowanie szybkich działań dzięki scentralizowanemu monitorowaniu w czasie rzeczywistym wielu urządzeń, analizie ruchu i zagrożeń, alarmom w czasie rzeczywistym, a także kompleksowemu raportowaniu i przechowywaniu dzienników. Dzięki dostępowi mobilnemu i internetowemu 24/7 z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu zapewnia optymalną obsługę klienta wraz ze zoptymalizowanym zarządzaniem bezpieczeństwem i wydajnością operacyjną.

Kompleksowe przechowywanie i raportowanie dzienników zdarzeń

Funkcje przechowywania dzienników zdarzeń w chmurze zapewniają klientom elastyczność przechowywania dzienników przez dłuższy bez kosztów utrzymywania infrastruktury log serwera. CloudView umożliwia oszczędności czasu i kosztów dzięki elastycznemu trybowi subskrypcji.

Dogłębna analiza i monitorowanie zagrożeń

Dzięki globalnemu spojrzeniu na krajobraz zagrożeń oraz szczegółowej analizie i monitorowaniu zdarzeń zagrożeń klienci mogą łatwo monitorować kondycję sieci i otrzymywać powiadomienia o wszelkich nietypowych zachowaniach lub atakach ukierunkowanych na ich sieć, aby podjąć szybkie działania w celu złagodzenia zagrożenia.

Dokumentacja

Hillstone CloudView platforma do analizy