Hillstone T-Series (iNGFW)
Intelligent Next-Generation Firewalls

Samo-uczące się NG Firewalle 4 generacji
wyposażone w sztuczną inteligencje (AI)
oraz uczenie maszynowe (ML)

porównanie modelicertyfikaty i testyzamów demo

Login:guest
Password:guest

Hillstone Networks Seria-T

Pierwsza inteligentna zapora ogniowa (iNGFW) i jednocześnie pierwszy firewall czwartej generacji. Jest w stanie wykrywać nieznane złośliwe oprogramowanie i podejrzane nieprawidłowe zachowanie obiektów w sieci. Obsługuje głęboką kontrolę pakietów (DPI), zaawansowaną kontrolę aplikacji, czy jakość usług (QoS). Jest również ekologiczny – zachowując wysoką wydajność, cechuje go niskie zużycie energii.

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja

Seria T Hillstone iNGF wykorzystuje trzy kluczowe technologie do wykrywania zaawansowanych ataków i ciągłej ochrony sieci przed zagrożeniami:

1. Klastry statystyczne wykorzystujące autorski silnik Hillstone NetworksAdvanced Threat Detection wykrywa 0-day (Hillstone ATD).
2. Po przez analitykę behawioralną w czasie rzeczywistym tworzy model matematyczny użytkownika, wykrywającą anomalii w zachowaniu sieci, opartą o technologię Hillstone Abnormal Behavior Detection (Hillstone ABD).
3. Silnik analizy korelacji zagrożeń (Hillstone ATC), który wykorzystuje do tego dane zebrane przez pozostałe technologie: ATD, ABD, sandbox, sygnatury, itd. – wraz z informacjami kontekstowymi w celu identyfikacji zaawansowanych zagrożeń.

Specyfikacje modeli:

Modele urządzeń serii T

Hillstone iNGFW T-1860

Sztuczna Inteligencja+ML

  Przepustowość Firewall – 8 Gbps
 Przepustowość IPSec – 3 Gbps
 Przepustowość Antywirusa – 1.6 Gbps
 Przepustowość IPS – 3 Gbps
 Przepustowość NGFW* – 1 Gbps
 Maksymalna ilość sesji – 1 500 000

Hillstone iNGFW T-2860

Sztuczna Inteligencja+ML

  Przepustowość Firewall – 10 Gbps
 Przepustowość IPSec – 3.8 Gbps
 Przepustowość Antywirusa – 2 Gbps
 Przepustowość IPS – 4 Gbps
 Przepustowość NGFW* – 1.5 Gbps
 Maksymalna ilość sesji – 3 000 000

Korelacja i analiza zagrożeń

Dzięki Hillstone ATC możliwa jest dokładna analiza z wykorzystaniem informacji z pozostałych modułów. Każde wykryte w ten sposób zagrożenie ze strony złośliwego kodu, jest automatycznie łączone z krokami w tzw. „Kill Chain”. Dzięki obszernym danym, uzupełniony zostaje on o bogaty kontekst dla analityków bezpieczeństwa w firmie – np. ustalenie źródła ataku, jego siły i zastosowanej metodologii. Ponadto Hillstone zapewnia również opcję przechwytywania pakietów, co w połączeniem z syslogiem i dziennikami ruchu, zapewniają szereg dodatkowych informacji, również w celach dochodzeniowych i kryminalistycznych.

Urządzenie które samo się uczy

Silnik Hillstone Abnormal Behavior stale uczy się sieci, aby dowiedzieć się, jak wygląda normalny ruch sieciowy dla danego dnia i czasu. Alertuje na podstawie zbadanego ruchu, gdy aktywność sieciowa przekracza obliczone progi. Używa do tego celu ponad 50 tablic wymiarowych, które służą do kalkulowania normalnego ruchu sieciowego w warstwach L4-L7. Proces ten określany jest jako “modelowanie zachowania”. Dodatkowo został on przeszkolony prawdziwymi narzędziami hakerskimi w celu zapewnienia, że szkodliwe działania będą prawidłowo rozpoznawane. Techniki te ograniczają liczbę false positive i zapewniają użytkownikowi wiele możliwości zatrzymania ataku.

Hillstone iNGFW T-3860

Sztuczna Inteligencja+ML

  Przepustowość Firewall – 20 Gbps
 Przepustowość IPSec – 12 Gbps
 Przepustowość Antywirusa – 6 Gbps
 Przepustowość IPS – 8 Gbps
 Przepustowość NGFW* – 5 Gbps
 Maksymalna ilość sesji – 4 000 000

Hillstone iNGFW T-5060

Sztuczna Inteligencja+ML

  Przepustowość Firewall – 25 Gbps
 Przepustowość IPSec – 15 Gbps
 Przepustowość Antywirusa – 7 Gbps
 Przepustowość IPS – 12 Gbps
 Przepustowość NGFW* – 8 Gbps
 Maksymalna ilość sesji – 5 000 000

Hillstone iNGFW T-5860

Sztuczna Inteligencja+ML

  Przepustowość Firewall – 40 Gbps
 Przepustowość IPSec – 28 Gbps
 Przepustowość Antywirusa – 10 Gbps
 Przepustowość IPS – 18 Gbps
 Przepustowość NGFW* – 12 Gbps
 Maksymalna ilość sesji – 6 000 000

Dashboard

t121212

Monitor

t7

System

t2

Analiza aplikacji

79

Łańcuch włamania

t3

Polityki

ggge

Systemy ochrony i usługi

Threat Correlation Analytics
 • Correlation among unknown threats, abnormal behavior and application behavior to discover potential threat or attacks
 • Multi-dimension correlation rules, automatic daily update from the cloud
Advanced Threat Detection
 • Behavior-based advanced malware detection
 • Detection of more than 2000 known and unknown malware families including Virus, Worm, Trojan, Overflow etc.
 • Real-time, online, malware behavior model database update
Abnormal Behavior Detect
 • Behavior modeling based on L3-L7 baseline traffic to reveal anomalous network behavior, such as HTTP scanning, Spider, SPAM, SSH/FTP weak password
 • Detection of DDoS including Flood, Sockstress, zip of death, reflect, DNS query, SSL DDos and application DDoS
  Supports inspection of encrypted tunneling traffic for unknown applications
 • Real-time, online, abnormal behavior model database update
Threat Visibility and Mitigation
 • Network risk index, critical assets and host risk status, host and threat risk severity and certainty
 • Kill chain mapping of threat events on each host
 • Threat forensic including threat analysis, knowledge base, history and PCAP.
 • Predefined and customized mitigation rules
 • Support threat whitelist
Network services
 • Dynamic routing (OSPF, BGP, RIPv2)
 • Static and policy routing
 • Route controlled by application
 • Built-in DHCP, NTP, DNS server and DNS proxy
 • Tap mode—connect to SPAN port
  Interface modes: sniffer, port aggregated, loopback, VLANS (802.1Q and trunking)
 • L2/L3 switching & routing
 • Virtual wire (Layer 1) transparent inline deployment
Firewall
 • Operating modes: NAT/route, transparent (bridge), and mixed mode
 • Policy objects: predefined, custom, and object grouping
 • Security policy based on application, role and geo-location
 • Application Level Gateways and session support: MSRCP, PPTP, RAS, RSH, SIP, FTP, TFTP, HTTP, dcerpc, dns-tcp, dns-udp, H.245 0, H.245 1, H.323
 • NAT and ALG support: NAT46, NAT64, NAT444, SNAT, DNAT, PAT, Full Cone NAT, STUN
 • NAT configuration: per policy and central NAT table
 • VoIP: SIP/H.323/SCCP NAT traversal, RTP pin holing
 • Global policy management view
 • Security policy redundancy inspection, policy group, policy configuration rollback
 • Policy Assistant for easy detailed policy deployment
 • Policy analyzing and invalid policy cleanup
 • Comprehensive DNS policy
 • Schedules: one-time and recurring
Intrusion Prevention
 • Protocol anomaly detection, rate-based detection, custom signatures, manual, automatic push or pull signature updates, integrated threat encyclopedia
 • IPS Actions: default, monitor, block, reset (attackers IP or victim IP, incoming interface) with expiry time
 • Packet logging option
 • Filter Based Selection: severity, target, OS, application or protocol
 • IP exemption from specific IPS signatures
 • IDS sniffer mode
 • IPv4 and IPv6 rate based DoS protection with threshold settings against TCP Syn flood, TCP/UDP/SCTP port scan, ICMP sweep, TCP/UDP/SCIP/ICMP session flooding (source/destination)
 • Active bypass with bypass interfaces
 • Predefined prevention configuration
Anti-Virus
 • Manual, automatic push or pull signature updates
 • Flow-based Antivirus: protocols include HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP
 • Compressed file virus scanning
Attack Defense
 • Abnormal protocol attack defense
 • Anti-DoS/DDoS, including SYN Flood, DNS Query Flood defense
 • ARP attack defense
URL Filtering
 • Flow-based web filtering inspection
 • Manually defined web filtering based on URL, web content and MIME header
 • Dynamic web filtering with cloud-based real-time categorization database: over 140 million URLs with 64 categories (8 of which are security related)
 • Web filtering profile override: allows administrator to temporarily assign different profiles to user/group/IPAdditional web filtering features:
  • Filter Java Applet, ActiveX and/or cookie
  • Block HTTP Post
  • Log search keywords
  • Exempt scanning encrypted connections on certain categories for privacy
 • Web filter local categories and category rating override
Anti-Spam
 • Real-time Spam Classification and Prevention
 • Confirmed Spam, Suspected Spam, Bulk Spam, Valid Bulk
 • Protection Regardless of the language, format, or content of the message
 • Support both SMTP and POP3 email protocols
 • Inbound and outbound detection
 • White lists to allow emails from trusted domains
Cloud-Sandbox
 • Upload malicious files to cloud sandbox for analysis
 • Support protocols including HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP and FTP
 • Support file types including PE,ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR and SWF
 • File transfer direction and file size control
 • Provide complete behavior analysis report for malicious files
 • Global threat intelligence sharing, real-time threat blocking
 • Support detection only mode without uploading files
Botnet C&C Prevention
 • Discover intranet botnet host by monitoring C&C connections and block further advanced threats such as botnet and ransomware
 • Regularly update the botnet server addresses
 • prevention for C&C IP and domain
 • Support TCP, HTTP, and DNS traffic detection
 • IP and domain whitelists
IP Reputation
 • Identify and filter traffic from risky IPs such as botnet hosts, spammers, Tor nodes, breached hosts, and brute force attacks
 • Logging, dropping packets, or blocking for different types of risky IP traffic
 • Regular IP reputation signature database upgrade
SSL Decryption
 • Application identification for SSL encrypted traffic
 • IPS enablement for SSL encrypted traffic
 • AV enablement for SSL encrypted traffic
 • URL filter for SSL encrypted traffic
 • SSL Encrypted traffic whitelist
 • SSL proxy offload mode
Endpoint Identification and Control
 • Support to identify endpoint IP, endpoint quantity, on-line time, off-line time, and on-line duration
 • Support 10 operation systems including Windows, iOS, Android, etc.
 • Support query based on IP, endpoint quantity, control policy and status etc.
 • Support the identification of accessed endpoints quantity across layer 3, logging and interference on overrun IP
 • Redirect page display after custom interference operation
 • Supports blocking operations on overrun IP
Data Security
 • File transfer control based on file type, size and name
 • File protocol identification, including HTTP, FTP, SMTP and POP3
 • File signature and suffix identification for over 100 file types
 • Content filtering for HTTP-GET, HTTP-POST, FTP and SMTP protocols
 • IM identification and network behavior audit
 • Filter files transmitted by HTTPS using SSL Proxy
Application control
 • Over 3,000 applications that can be filtered by name, category, subcategory, technology and risk
 • Each application contains a description, risk factors, dependencies, typical ports used, and URLs for additional reference
 • Actions: block, reset session, monitor, traffic shaping
 • Identify and control applications in the cloud
 • Provide multi-dimensional monitoring and statistics for applications running in the cloud, including risk category and characteristics
Quality of Service (QoS)
 • Max/guaranteed bandwidth tunnels or IP/user basis
 • Tunnel allocation based on security domain, interface, address, user/user group, server/server group, application/app group, TOS, VLAN
 • Bandwidth allocated by time, priority, or equal bandwidth sharing
 • Type of Service (TOS) and Differentiated Services (DiffServ) support
 • Prioritized allocation of remaining bandwidth
 • Maximum concurrent connections per IP
 • Bandwidth allocation based on URL category
 • Bandwidth limit by delaying access for user or IP
 • Automatic expiration cleanup and manual cleanup of user used traffic
Server Load balancing
 • Weighted hashing, weighted least-connection, and weighted round-robin
 • Session protection, session persistence and session status monitoring
 • Server health check, session monitoring and session protection
VPN
 • IPSec VPN:
  • IPSEC Phase 1 mode: aggressive and main ID protection mode
  • Peer acceptance options: any ID, specific ID, ID in dialup user group
  • Supports IKEv1 and IKEv2 (RFC 4306)
  • Authentication method: certificate and pre-shared key
  • IKE mode configuration support (as server or client)
  • DHCP over IPSEC
  • Configurable IKE encryption key expiry, NAT traversal keep alive frequency
  • Phase 1/Phase 2 Proposal encryption: DES, 3DES, AES128, AES192, AES256
  • Phase 1/Phase 2 Proposal authentication: MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512
  • Phase 1/Phase 2 Diffie-Hellman support: 1,2,5
  • XAuth as server mode and for dialup users
  • Dead peer detection
  • Replay detection
  • Autokey keep-alive for Phase 2 SA
 • SSL VPN realm support: allows multiple custom SSL VPN logins associated with user groups (URL paths, design)
 • IPSEC VPN configuration options: route-based or policy based
 • IPSEC VPN deployment modes: gateway-to-gateway, full mesh, hub-and-spoke, redundant tunnel, VPN termination in transparent mode
 • One time login prevents concurrent logins with the same username
 • SSL portal concurrent users limiting
 • SSL VPN port forwarding module encrypts client data and sends the data to the application server
 • Supports clients that run iOS,Android,and Windows XP/Vista including 64-bit Windows OS
 • Host integrity checking and OS checking prior to SSL tunnel connections
 • MAC host check per portal
 • Cache cleaning option prior to ending SSL VPN session
 • L2TP client and server mode, L2TP over IPSEC, and GRE over IPSEC
 • View and manage IPSEC and SSL VPN connections
 • PnPVPN
IPv6
 • Management over IPv6, IPv6 logging and HA
 • IPv6 tunneling, DNS64/NAT64 etc.
 • IPv6 routing including static routing, policy routing, ISIS, RIPng, OSPFv3 and BGP4+
 • IPS, Application identification, URL filtering, Anti-Virus, Access control, ND attack defense
 • Track address detection
VSYS
 • System resource allocation to each VSYS
 • CPU virtualization
 • Non-root VSYS support firewall, IPSec VPN, SSL VPN, IPS, URL filtering
 • VSYS monitoring and statistic
High availability
 • Redundant heartbeat interfaces
 • Active/Active and Active/Passive
 • Standalone session synchronization
 • HA reserved management interface
 • Failover:
  • Port, local & remote link monitoring
  • Stateful failover
  • Sub-second failover
  • Failure notification
 • Deployment options:
  • HA with link aggregation
  • Full mesh HA
  • Geographically dispersed HA
User and Device Identity
 • Local user database
 • Remote user authentication: TACACS+, LDAP, Radius, Active
 • Single-sign-on: Windows AD
 • 2-factor authentication: 3rd party support, integrated token server with physical and SMS
 • User and device-based policies
 • User group synchronization based on AD and LDAP
 • Support for 802.1X, SSO Proxy
 • WebAuth page customization
 • Interface based Authentication
 • Agentless ADSSO (AD Polling)
 • Use authentication synchronization based on SSO-monitor
 • Support MAC-based user authentication
Administration
 • Management access: HTTP/HTTPS, SSH, telnet, console
 • Central management: Hillstone Security Manager (HSM), web service APIs
 • System integration: SNMP, syslog, alliance partnerships
 • Rapid deployment: USB auto-install, local and remote script execution
 • Dynamic real-time dashboard status and drill-in monitoring widgets
 • Language support: English
Logs & reporting
 • Logging facilities: local memory and storage (if available), multiple syslog servers and multiple Hillstone Security Audit (HSA) platforms
 • Encrypted logging and log integrity with HSA scheduled batch log uploading
 • Reliable logging using TCP option (RFC 3195)
 • Detailed traffic logs: forwarded, violated sessions, local traffic, invalid packets
 • Comprehensive event logs: system and administrative activity audits, routing & networking, VPN, user authentications, WiFi related events
 • IP and service port name resolution option
 • Brief traffic log format option
 • Three predefined reports: Security, Flow and network reports
 • User defined reporting
 • Reports can be exported in PDF, Word and HTML via Email and FTP
Statistics and Monitoring
 • Application, URL, threat events statistic and monitoring
 • Real-time traffic statistic and analytics
 • System information such as concurrent session, CPU, Memory and temperature
 • iQOS traffic statistic and monitoring, link status monitoring
 • Support traffic information collection and forwarding via Netflow (v9.0)
CloudView